top of page
Reglement het Orkest
 
Auditeren

 

 • Om lid te worden van het Orkest moet je auditie doen.

 • (Oud)leden die drie programma's niet hebben meegespeeld, moeten opnieuw auditie doen - behalve als we ze als invaller vragen mee te spelen.

 • Je mag een programma meespelen als invaller zonder auditie te doen (in overleg bij bezettingsproblemen/onmogelijke data).

 • De auditiecommissie bestaat uit de dirigent, concertmeester, aanvoerder van de groep en bij blazers een directe collega uit de sectie.

 • Als er specifieke bezetting nodig is, dan worden audities ruim voor het begin van een programma georganiseerd.

 • Open audities zijn mogelijk voor mensen die nog niet eerder meegespeeld hebben.

 • Kwaliteitseisen:

  • het niveau van de auditant moet beter zijn dan het gemiddelde van de groep (bij blazers: hele hout of kopergroep);

  • aantoonbare orkestervaring;

  • bij aanvoerdersposities: ervaring als aanvoerder, sociaal functioneren, organiseren/leiden groepsrepetities, coachen nieuwe spelers en de bereidheid om partijen te betekenen/scannen/mailen.

 • Tenzij anders vermeld, bestaat de auditie uit een zelfgekozen voordrachtstuk plus enkele passages uit een orkestpartij (max 3). Deze worden vastgesteld in overleg met de concertmeester en groepsaanvoerder.

 • Het bestuur kan in bijzondere gevallen besluiten iemand zonder auditie lid te maken. Hierbij wordt advies gevraagd aan de  dirigent of concertmeester. 

Meespelen

 

Artistieke kwaliteit, gezelligheid en plezier in muziek staan voorop bij het Orkest. Onderlinge solidariteit en dus aanwezigheid en voorbereiding vormen hiervoor het fundament. Er zijn drie concertblokken per jaar: in (1) het najaar, (2) het voorjaar en (3) de zomer. Leden spelen elk blok mee. Uitzonderingen worden afgesproken met het bestuur. Invallers worden voor een of meer blokken uitgenodigd door de orkestchef, in overleg met de dirigent. 


Voor alle leden en invallers van het Orkest gelden de volgende regels:

 • Ieder lid/iedere invaller is aanwezig op alle repetities, tenzij het bestuur en/of de dirigent aangeeft dat je er niet hoeft te zijn. 

 • Ieder lid/iedere invaller mag per blok maximaal drie repetities missen. Geef je absentie op tijd door aan de orkestchef en je aanvoerder, met een goede en geldige reden.  

 • Een repetitiedag geldt als twee repetities. In geval van overmacht bespreek je dit met de orkestchef en kunnen we samen tot een oplossing komen. 

 • Je bent maximaal een kwartier voor aanvang van een repetitie aanwezig en helpt met de opbouw en afbouw van het orkest. Als je onverhoopt te laat bent, zoek je contact met de orkestchef en je aanvoerder.

 • Ieder lid/iedere invaller heeft vanaf de eerste repetitie thuis zijn/haar partijen voorbereid. Het bestuur levert een repetitieschema, zodat de voorbereiding altijd concreet te plannen is. 

 • Ieder lid betaalt per blok € 100 contributie. Ook als je een keer een programma niet kunt meespelen, betaal je deze contributie. Mocht dit je draagkracht echt te boven gaan, dan kan je dat voorleggen aan het bestuur. 

 • Een invaller betaalt per blok een bedrag dat wordt overeengekomen met de penningmeester. 

bottom of page