Welkom bij het Orkest Amsterdam

onder leiding van Jacob Slagter

Voorjaarsconcerten Gustav Mahler 4e symfonie
op 18 en 19 april 2020 gaan niet door

 

Tot onze grote spijt moeten wij onze concerten op 18 en 19 april aanstaande annuleren.

 

Het bestuur van het Orkest nam dit besluit in het belang van de gezondheid van onze leden en ons publiek, conform de regelgeving en de adviezen van het RIVM. Wij hopen onze Mahler-concerten op een later moment te kunnen uitvoeren. Zodra hierover meer bekend is, leest u hierover op onze website.

 

 

In memoriam Alexander Vakoulsky
Chef-dirigent Het Orkest 1987-2009

 

Tot ons grote verdriet overleed Alexander Vakoulsky op 11 juli jl. Hij was vanaf 1987 tot en met 2009 onze chef-dirigent. Hij heeft in die 23 jaar een enorme invloed gehad op het succes en de muzikale prestaties van het Orkest. Daarnaast was hij voor velen een warme vriend met wie lief en leed gedeeld werd.

 

Vakoulsky kwam uit de rijke Russische muziektraditie. Hij werkte met grote orkesten als het Russisch Nationaal Staats Orkest en het St. Petersburg Philharmonisch. Hij onderscheidde zich als dirigent, omdat bij hem altijd centraal stond wat de muziek moet zeggen. Dat ging ver voorbij fraserings- of sfeeraanduidingen. Geen enkele noot was slechts een noot, maar had een betekenis. In de kern ging dat altijd over mensen en emoties. Dat wist hij tijdens de repetities met bijzondere treffende beeldspraken in een zwaar Russisch accent over te brengen: ‘Moet klinken als monniken die lezen boek’, ‘Moet spelen met stropdas’ , ‘Dit is traan die over wang lopen’. Dit ontsproot uit een bijzonder muzikaal brein. Het maakte werken met hem intens en onvergetelijk. 

We hebben veel aan hem te danken. 

We missen hem.

  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page