Meespeel-reglement

 

Artistieke kwaliteit, gezelligheid en plezier in muziek staan voorop bij het Orkest. Aanwezigheid en voorbereiding vormen hiervoor het fundament.

 

Voor alle leden en invallers van het Orkest gelden de volgende regels:

 

  • Ieder lid/invaller is aanwezig op alle repetities, tenzij door het bestuur en/of de dirigent wordt aangegeven dat je er niet hoeft te zijn.

 

  • Ieder lid/invaller mag maximaal drie repetities per programma missen. Geef je absentie op tijd door aan de orkestchef, met een goede en geldige reden. 

 

  • Een repetitiedag geldt als twee repetities. In geval van overmacht bespreek je dit met de orkestchef en kunnen we samen tot een oplossing komen.

 

  • Je bent maximaal een kwartier voor aanvang van een repetitie aanwezig en helpt met de opbouwen en afbouwen van het orkest. Als je onverhoopt te laat bent, bel je met de orkestchef.

 

  • Ieder lid/invaller heeft vanaf de eerste repetitie thuis zijn/haar partijen voorbereid. Het bestuur levert een repetitieschema, zodat de voorbereiding altijd concreet in te plannen is.

 

  • Contributie als lid  is € 75,- per blok, ook als je een keer een programma niet kunt meespelen gaat deze contributie door.